Adresy internetowe przydatne dla każdego przedsiębiorcy

Twoje indywidualne konto w ZUS

Link https://www.eskladka.pl/

Sprawdzenie aktywności podatnika krajowego w VAT

Link https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/

Potwierdzenie numeru VAT (VIES) dla transakcji WDT, WDU, WNT – Unia Europejska

Link http://vies.pl/

Średnie kursy walut – tabela NBP

Link http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

Bazy linków, które mogą się przydać każdemu przedsiębiorcy

www.sejm.gov.pl – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, strona zawiera m.in. pełną bazę aktów prawnych

www.parp.gov.pl – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

www.mf.gov.pl – Ministerstwo Finansów

www.mpips.gov.pl – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

www.stat.gov.pl – Urząd Statystyczny

www.zus.pl – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

www.pip.gov.pl – Państwowa Inspekcja Pracy