Pełna obsługa księgowa i podatkowa

Naszą domeną jest szeroko pojęta rachunkowość. W ramach świadczonych usług, klientom zapewniamy pełną dyskrecję, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz sprawną współpracę opartą na wzajemnym zaufaniu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zapewniamy dojazd do klienta w celu odbioru dokumentów. Wszystko odbywa się wygodnie i szybko – po wcześniejszym ustaleniu daty oraz godziny przez naszą księgową.

Bieżąca weryfikacja

Zajmujemy się dokładną weryfikacją dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym. Działania prowadzimy na bieżąco, aby wyeliminować ewentualne nieprawidłowości jeszcze przez dokonaniem rozliczeń czy złożeniem deklaracji.

Ewidencja ksiąg

Jako biuro rachunkowe, prowadzimy ewidencję ksiąg handlowych, księgi przychodów i rozchodów (KPiR) oraz rozliczamy podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Należy pamiętać, że podstawą prowadzenia wymienionych ksiąg jest dokładność, chronologia zapisów, a przede wszystkim systematyczność. Potrzeba na to wiele czasu, a inne naglące obowiązki związane z własną firmą często nie pozwalają na skrupulatność i cykliczność. Doświadczona księgowa zdejmie z przedsiębiorcy ten obowiązek.

Ewidencja VAT

W ramach tej usługi kompletujemy właściwą dokumentację rejestrującą zakup i sprzedaż VAT, która zostaje poddana dokładnej weryfikacji. Stanowi to podstawę do rozliczenia podatku od świadczonych usług i oferowanych towarów.

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Do kompetencji księgowej należy także generowanie rocznych sprawozdań finansowych uwzględniających: rachunek wyników, bilans, zestawienie zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz niezbędne załączniki jak tablice statystyczne i potrzebne wyjaśnienia.

Obsługa firm z udziałem kapitału zagranicznego

Udział kapitału zagranicznego wiąże się z dodatkowymi obowiązkami dla jej właściciela, w tym przygotowywanie sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego i Narodowego Banku Polskiego. Skrupulatna obsługa księgowa doświadczonego biura rachunkowego będzie dużą pomocą dla firmy z obcym kapitałem, dlatego warto zdać się na naszą pomoc.

Reprezentacja klienta przed instytucjami państwowymi

Na podstawie podpisanego pełnomocnictwa, nasze biuro rachunkowe może reprezentować interesy przedsiębiorstwa przez instytucjami państwowymi, np. ZUS czy Urząd Skarbowy. Pozwala to nie tylko na sprawne rozwiązanie spraw, ale również zmniejszenie stresu towarzyszącego bezpośrednim kontaktom z urzędnikami.

Księgowość Spółki z o.o.

Oferujemy rzetelną księgowość dla firm będących spółkami z o.o.. W ramach usługi księgowości spółki z o.o. wykonujemy czynności związane z założeniem oraz prowadzeniem ksiąg handlowych, rozwiązywaniem kwestii podatkowych, doradztwem księgowym i podatkowym, przygotowywaniem dokumentacji oraz deklaracji podatkowych i nie tylko.

Dojazd do klienta w celu odbioru dokumentów

Wygodnie i szybko po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny odbioru przez naszą księgową.

Chcesz skorzystać z oferty naszego biura rachunkowego? Zapraszamy do kontaktu. Wycena usług księgowych świadczonych przez Counter jest indywidualna – zależna od różnorodnych czynników, w tym niezbędnego nakładu pracy naszego zespołu.